måndag 2 oktober 2023 16:49
Stress

Stress är en naturlig fysisk och psykisk reaktion på krav, utmaningar och förändringar i vår omgivning. Det är kroppens sätt att anpassa sig till nya situationer och hjälper oss att vara vaksamma och fokuserade under pressande omständigheter.

Stress kan vara både positiv och negativ, beroende på hur den påverkar en person och hur långvarig den är.

Positiv stress, även kallad eustress, kan öka vår motivation och energi och förbättra vår prestation. Den uppkommer oftast vid kortvariga utmaningar, som att prestera inför en publik eller klara en deadline.

Negativ stress, å andra sidan, kan vara skadlig för vår hälsa om den blir långvarig eller överväldigande. Den kan leda till fysiska och psykiska symtom som trötthet, ångest, sömnproblem, minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar. Om stressen inte hanteras på rätt sätt kan det öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, depression och andra hälsoproblem.

Det är viktigt att lära sig hantera stress och hitta metoder för att minska och förebygga stress i vardagen. Det kan innebära att man skapar en balans mellan arbete och fritid, tar regelbundna pauser, ägnar sig åt avslappningstekniker som meditation och yoga, motionerar regelbundet och upprätthåller en hälsosam kost.

Positiv stress

Positiv stress är en form av stress som kan ha en gynnsam effekt på en persons liv. Den uppstår när vi möter utmaningar eller situationer som kräver att vi sträcker oss lite extra, men som inte är överväldigande eller skadliga. Positiv stress kan öka vår motivation, energi och prestation och bidra till personlig tillväxt och utveckling.

Exempel på situationer som kan leda till positiv stress kan vara att:

 • Ta sig an en ny utmaning på jobbet eller i skolan
 • Förbereda sig för en presentation eller ett framträdande inför publik
 • Delta i en tävling eller idrottsevenemang
 • Organisera en större händelse, som ett bröllop eller en konferens
 • Lära sig en ny färdighet eller hobby

I de här situationer kan stress fungera som en katalysator som hjälper oss att fokusera, förbättra vår prestation och övervinna hinder. När vi upplever positiv stress är det vanligt att känna sig upprymd, engagerad och entusiastisk. Det är viktigt att notera att även positiv stress kan bli negativ om den blir för intensiv eller långvarig, så det är viktigt att hitta en balans och hantera stressnivåerna på ett hälsosamt sätt.

Negativ stress

Negativ stress, även kallad distress, är en form av stress som kan ha skadliga effekter på en persons fysiska och psykiska hälsa. Den uppstår när krav och utmaningar i livet blir överväldigande, och individens förmåga att hantera dem är otillräcklig.

Negativ stress kan leda till en rad oönskade symtom och hälsoproblem om den inte hanteras effektivt.

Några exempel på situationer som kan leda till negativ stress är:

 • Orimliga arbetsbelastningar eller tidspress
 • Konflikter i relationer, på jobbet eller i skolan
 • Ekonomiska problem
 • Hälsoproblem eller sjukdom hos en själv eller en nära anhörig
 • Stora förändringar i livet, som skilsmässa, förlust av arbete eller dödsfall i familjen

Negativ stress kan orsaka en rad fysiska och psykiska symtom, som:

 • Trötthet och utmattning
 • Sömnproblem
 • Ångest och oro
 • Depression
 • Koncentrationssvårigheter och minnessvårigheter
 • Irritabilitet och humörsvängningar
 • Matsmältningsproblem och aptitförändringar
 • Minskad motståndskraft mot infektioner

Om negativ stress inte hanteras på rätt sätt kan den leda till långsiktiga hälsoproblem, inklusive hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes och andra sjukdomar. Därför är det viktigt att utveckla effektiva stresshanteringsstrategier, som att skapa en balans mellan arbete och fritid, ta regelbundna pauser, utöva avslappningstekniker som meditation och yoga, motionera regelbundet och upprätthålla en hälsosam kost.

Hur märker man att man är stressad?

När man är stressad kan man uppleva en rad fysiska, emotionella, kognitiva och beteendemässiga symtom. Det är viktigt att vara medveten om dessa tecken för att kunna identifiera och hantera stress på ett effektivt sätt.

Några vanliga symtom på stress är:

Fysiska symtom:

 • Hjärtklappning eller ökad hjärtfrekvens
 • Andningssvårigheter eller hyperventilation
 • Muskelvärk, spänningar och stelhet
 • Huvudvärk
 • Magbesvär, illamående eller diarré
 • Sömnproblem eller sömnlöshet
 • Minskad sexlust
 • Svettningar eller darrningar
 • Frekventa förkylningar eller infektioner

Emotionella symtom:

 • Ångest, oro eller nervositet
 • Irritabilitet och humörsvängningar
 • Nedstämdhet eller depression
 • Känsla av överväldigande eller att inte ha kontroll
 • Låg självkänsla och självförtroende
 • Ökad känslighet för kritik

Kognitiva symtom:

 • Koncentrationssvårigheter
 • Minnessvårigheter
 • Svårigheter att fatta beslut
 • Negativa tankar eller katastroftankar
 • Ökad distraktion och oförmåga att fokusera

Beteendemässiga symtom:

 • Förändringar i matvanor (överätande eller förlorad aptit)
 • Ökad konsumtion av alkohol, nikotin eller droger
 • Undvikande av sociala situationer
 • Prokrastinering och minskad produktivitet
 • Rastlöshet eller nervösa vanor (t.ex. nagelbitande)
 • Plötsliga utbrott av ilska eller gråt

Det är viktigt att veta att stress kan visa sig på olika sätt hos olika individer. Om du märker några av de här symtomen och tror att de kan vara kopplade till stress, är det viktigt att söka stöd och hjälp från en läkare, psykolog eller annan hälso- och sjukvårdspersonal för att utveckla effektiva stresshanteringsstrategier.

Hur motverkar man stress?

Att motverka stress innebär att man använder olika tekniker och livsstilsförändringar för att hantera och minska stressnivåerna.

Några av strategierna kan vara:

 • Tidsplanering: Organisera din tid effektivt genom att prioritera uppgifter, sätta realistiska mål och ta regelbundna pauser. Det kan hjälpa till att minska känslan av överväldigande och ge dig mer kontroll över dina åtaganden.
 • Motion: Regelbunden fysisk aktivitet hjälper till att frigöra endorfiner, sänka stresshormoner och förbättra sömnen, och det kan minska stressnivåerna.
 • Avslappningstekniker: Praktisera tekniker som djupandning, meditation, progressiv muskelavslappning och mindfulness för att hjälpa dig att slappna av och hantera stress.
 • Sömn: Prioritera god sömn genom att skapa en regelbunden sömnrutin, undvika koffein och elektroniska apparater innan sänggåendet och skapa en avkopplande sovmiljö.
 • Hälsosam kost: Ät en välbalanserad och näringsrik kost som inkluderar frukt, grönsaker, fullkorn, magert protein och hälsosamma fetter. Detta kan bidra till att stödja din kropp i att hantera stress.
 • Socialt stöd: Umgås med vänner och familj, prata om dina känslor och sök stöd från andra när du behöver det. Det kan hjälpa dig att känna dig mindre isolerad och mer kopplad till andra.
 • Fritidsintressen: Engagera dig i aktiviteter och hobbyer som du njuter av och som hjälper dig att koppla av och fly från stressiga situationer.
 • Gränssättning: Lär dig att säga ”nej” och sätta gränser för att undvika att ta på dig för många åtaganden och känna dig överväldigad.
 • Stresshanteringsutbildning: Sök utbildning eller stödgrupper som kan hjälpa dig att utveckla effektiva stresshanteringsstrategier och tekniker.
 • Professionell hjälp: Om stressen blir överväldigande och du har svårt att hantera den på egen hand, överväg att söka hjälp från en läkare, psykolog eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Kom ihåg att det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan, så prova olika strategier och hitta de som passar bäst för dig. Det är viktigt att vara tålmodig och ge dig själv tid att lära dig och anpassa dig till nya metoder för att hantera stress.

Motion mot stress

Motion är en mycket effektiv metod för att hantera stress. Regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa till att minska stressnivåer och förbättra din övergripande hälsa och välbefinnande.

Motion motverkar stress på flera olika sätt:

 • Frisättning av endorfiner: När du tränar frigör kroppen endorfiner, som är kemikalier som fungerar som naturliga smärtstillande medel och humörhöjare. De bidrar till att minska stress, ångest och depression och förbättra humöret.
 • Sänker stresshormoner: Motion kan hjälpa till att sänka nivåerna av stresshormoner som kortisol och adrenalin i kroppen, och det bidrar till en känsla av avslappning och välbefinnande.
 • Förbättrar sömnen: Regelbunden fysisk aktivitet kan förbättra sömnkvaliteten och hjälpa dig att somna snabbare. Eftersom sömn är viktigt för att återhämta sig från stress, kan bättre sömn bidra till att minska stressnivåerna.
 • Ökar självkänsla: Motion kan bidra till att förbättra kroppsuppfattningen och självkänslan, och det kan hjälpa till att motverka negativa tankar och känslor kopplade till stress.
 • Distraktion: Träning kan fungera som en distraktion från stressiga tankar och bekymmer. Genom att fokusera på din kropp och dina rörelser kan du skapa en mental paus från stressfaktorer i ditt liv.
 • Social interaktion: Om du deltar i gruppträningsaktiviteter eller sporter, kan du dra nytta av social interaktion och stöd från andra, vilket kan hjälpa till att minska stress och ångest.

För att dra nytta av dessa fördelar är det viktigt att hitta en form av motion som du tycker om och som passar din livsstil. Det kan vara allt från promenader, löpning, cykling och simning till yoga, dans, styrketräning eller lagsporter.

För bästa resultat bör du försöka inkludera regelbunden motion i din dagliga rutin, minst 30 minuter om dagen, 5 dagar i veckan.

Formulärets överkant

Sömn och stress

Sömn och stress är nära sammankopplade, och de påverkar varandra på flera sätt. När du är stressad kan det bli svårare att sova, och brist på sömn kan i sin tur öka din känslighet för stress.

Att förstå sambandet mellan sömn och stress kan hjälpa dig att hantera båda effektivt och förbättra din övergripande hälsa och välbefinnande.

När du är stressad kan det påverka din sömn:

 • Svårigheter att somna: Stress kan göra det svårare att varva ner och slappna av inför sänggåendet, och det kan leda till att du har svårt att somna.
 • Fragmenterad sömn: Stress kan leda till att du vaknar ofta under natten, som resulterar i en mer ytlig och mindre återhämtande sömn.
 • Tidigt uppvaknande: Stress kan göra att du vaknar tidigt på morgonen och har svårt att somna om.
 • Mardrömmar eller ångestdrömmar: Stress kan leda till ökad drömaktivitet, inklusive mardrömmar eller drömmar som orsakar ytterligare ångest och oro.

Å andra sidan kan brist på sömn förvärra stressen:

 • Nedsatt kognitiv funktion: Otillräcklig sömn kan påverka din förmåga att tänka klart, fokusera och lösa problem, och det kan göra det svårare att hantera stressfaktorer.
 • Ökad känslomässig reaktivitet: Brist på sömn kan göra att du blir mer känslomässigt reaktiv och har svårare att reglera dina känslor, vilket kan leda till ökad stress och irritation.
 • Minskad motståndskraft: Otillräcklig sömn kan försvaga ditt immunsystem, och det gör dig mer mottaglig för sjukdomar och infektioner och ökar stressen på din kropp.

För att förbättra både sömn och stresshantering är det viktigt att:

 • Skapa en regelbunden sömnrutin: Gå till sängs och vakna upp vid samma tid varje dag, även på helger, för att reglera din dygnsrytm och förbättra sömnen.
 • Skapa en avkopplande sovmiljö: Se till att ditt sovrum är svalt, tyst och mörkt. Använd sängen endast för sömn och sex, inte för arbete eller underhållning.
 • Undvik stimulantia: Begränsa intaget av koffein, alkohol och nikotin, särskilt på kvällen, eftersom de kan störa sömnen.
 • Varva ner före sänggåendet: Skapa en avslappnande kvällsrutin, som att läsa en bok, ta ett varmt bad eller meditera för att hjälpa dig att slappna

Avslappningsövningar

Det finns flera avslappningsövningar som kan vara effektiva mot stress, till exempel:

 • Djupandning: Fokusera på att ta långa, djupa andetag genom att andas in genom näsan och andas ut genom munnen. Det kan hjälpa till att aktivera kroppens avslappningsrespons och minska stressnivåerna.
 • Progressiv muskelavslappning: Den här tekniken innebär att du spänner och slappnar av olika muskelgrupper i kroppen för att främja fysisk och mental avslappning. Börja med fötterna och arbeta dig uppåt genom kroppen, spänn varje muskelgrupp i några sekunder och släpp sedan spänningen.
 • Meditation: Det finns olika typer av meditation, som mindfulness, koncentrationsmeditation och kärleksfull vänlighet. Meditation kan hjälpa till att stilla sinnet, öka medvetenheten om nuet och minska stress.
 • Yoga: Yoga kombinerar fysiska positioner, andningsövningar och meditation för att främja avslappning och välbefinnande. Det finns olika stilar av yoga, så välj en som passar dina behov och komfortnivå.
 • Body scan: Denna mindfulness-övning innebär att du uppmärksammar olika delar av kroppen och observerar eventuella spänningar, smärta eller obehag. Genom att bli mer medveten om kroppen kan du lära dig att slappna av och hantera stress.
 • Visualisering: Föreställ dig en lugn, fredlig plats eller situation som hjälper dig att slappna av och koppla bort från stress. Fokusera på detaljer som ljud, dofter, färger och känslor för att göra visualiseringen mer verklighetstrogen.
 • Autogen träning: Den här tekniken innebär att du upprepar lugnande tankar eller affirmationer för att hjälpa dig att slappna av och minska stress. Du kan fokusera på känslan av värme och tyngd i olika delar av kroppen eller på din andning.
 • Tai chi och qigong: Dessa kinesiska rörelsepraktiker kombinerar långsamma, graciösa rörelser med djup andning och mental fokus för att främja avslappning och stressreducering.

Prova olika avslappningsövningar och se vilka som fungerar bäst för dig. Det är viktigt att vara konsekvent och öva regelbundet för att få bästa möjliga resultat i stresshantering.

Öva på att säga nej

Att lära sig att säga ”nej” är en viktig färdighet för att sätta gränser och undvika överbelastning och stress.

Här är några steg för att öva på att säga nej:

 • Reflektera över dina prioriteringar: Ha en klar bild av vad som är viktigt för dig och vilka åtaganden som passar in i dina mål och värderingar. Det hjälper dig att avgöra när det är lämpligt att säga nej.
 • Öva på att vara assertiv: Assertivitet innebär att uttrycka dina åsikter, känslor och behov på ett respektfullt och självsäkert sätt. Öva på att vara tydlig och direkt när du kommunicerar dina gränser.
 • Förbered dig: Tänk igenom situationer där du kanske behöver säga nej och öva på att uttrycka ditt beslut. Det kan vara användbart att ha några förberedda svar i åtanke.
 • Var tydlig och konkret: När du säger nej, var tydlig och direkt, utan att vara aggressiv eller konfrontativ. Förklara kortfattat varför du säger nej, om det är lämpligt.
 • Fokusera på dina behov: Tänk på att det är ditt ansvar att ta hand om dina behov och sätta gränser för att skydda din tid, energi och välbefinnande. Det är viktigt att prioritera dig själv och dina behov.
 • Öva empati: Visa förståelse och respekt för den andra personens känslor och behov, även om du säger nej. Det kan hjälpa dig att upprätthålla en positiv relation.
 • Lär dig att hantera skuldkänslor: Det är normalt att känna skuld när du säger nej, men det är viktigt att inse att du har rätt att sätta gränser och att säga nej inte betyder att du är egoistisk eller omedgörlig.
 • Var konsekvent: Försök att vara konsekvent i dina beslut och gränssättning. Om du säger nej i en situation, var beredd att stå fast vid det beslutet, även om du blir pressad eller ifrågasatt.
 • Ge dig själv tid att tänka: Om du är osäker på om du ska säga nej, be om tid att tänka över det. Detta ger dig en chans att överväga dina prioriteringar och hur åtagandet passar in i ditt liv.
 • Öva, öva, öva: Precis som med alla färdigheter tar det tid och övning att bli bekväm med att säga nej. Ju mer du övar, desto mer naturligt och självsäkert kommer det att kännas.

Kom ihåg att säga nej är en viktig del av att ta hand om dig själv och att upprätthålla en hälsosam balans i ditt liv. Genom att öva på att säga nej