Räkna ut BMI

BMI (Body Mass Index eller Kroppsmasseindex) är ett sätt att beräkna din vikt i förhållande till din längd.

På så sätt kan du få en uppfattning om du ligger inom det normalintervall som brukar användas för att avgöra ifall du har en ökad risk att drabbas av olika livsstilssjukdomar.

Räkna ut BMI genom att ange din längd i centimeter och din vikt i kilo i fälten nedan.

cm
kg

Jan Svensson

Licensierad kostrådgivare